Декларування вантажів

cropped-im_ex.gif

Декларування вантажів та транспортних засобів.

Декларуванню підлягають  товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою  точних відомостей про товари, мету їх переміщення через кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення (ст. 257 Митного кодексу України ).

Декларант.

Декларантом може виступати як власник товарів чи транспортних засобів, що переміщуюються через митний кордон України, так й особа уповноважена на декларування згідно договору (митний брокер) або на підставі відповідним чином оформленого доручення (ст. 265 МКУ).

Декларант зобов’язаний:

1) здійснити декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;

2) на вимогу митного органу пред’явити товари, транспортні засоби комерційного призначення для митного контролю і митного оформлення;

3) надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних формальностей;

4) у випадках, визначених Митним Кодексом та Податковим кодексом України, сплатити митні платежі;

5) у випадках, визначених Митним Кодексом та іншими законами України, сплатити інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на митні органи.

Особа, уповноважена на декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення від імені декларанта, має такі самі обов’язки, права і несе таку саму відповідальність, що й декларант.

Вантажна митна декларація.

Основним документом при митному оформленні є вантажна митна декларація (ВМД).

Оформлена вантажна митна декларація засвідчує надання суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів у визначений митний режим і підтверджує права та обов’язки зазначених у ВМД осіб, щодо здійснення ними відповідних правових, господарських та інших операцій.

Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється митними органами на підставі митної декларації, до якої декларантом вносяться такі відомості: заявлений митний режим, тип декларації та відомості про особливості переміщення, відомості про декларанта, уповноважену особу, яка склала декларацію, відправника, одержувача, перевізника товарів і сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), а в разі якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) укладено на підставі посередницького договору, – також про іншу, крім сторони зовнішньоекономічного договору (контракту), сторону такого посередницького договору, відомості про найменування країн відправлення та призначення, відомості про транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для міжнародного перевезення товарів та/або їх перевезення митною територією України під митним контролем, та контейнери, відомості про товари:

    а) найменування;

    б) звичайний торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар;

    в) торговельна марка та виробник товарів (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах);

    г) код товару згідно з УКТ ЗЕД;

    ґ) найменування країни походження товарів (за наявності);

    д) опис упаковки (кількість, вид);

    е) кількість у кілограмах (вага брутто та вага нетто) та інших одиницях виміру;

    є) фактурна вартість товарів;

    ж) митна вартість товарів та метод її визначення;

    з) відомості про уповноважені банки декларанта;

    и) статистична вартість товарів;

    6) відомості про нарахування митних та інших платежів, а також про застосування заходів гарантування їх сплати:

    а) ставки митних платежів;

    б) застосування пільг зі сплати митних платежів;

    в) суми митних платежів;

    г) офіційний курс валюти України до іноземної валюти, у якій складені рахунки, на день подання митної декларації;

    ґ) спосіб і особливості нарахування та сплати митних платежів;

    д) спосіб забезпечення сплати митних платежів (у разі застосування заходів гарантування їх сплати);

відомості про зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), та його основні умови; відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України; довідковий номер декларації.

Разом з митною декларацією митному органу подаються рахунок або інший документ, який визначає вартість товару, та, у випадках, встановлених Митним Кодексом, декларація митної вартості.

Документи необхідні для декларування вантажів.

Для здійснення декларування замовник надає митному брокеру всі необхідні документи, які містять відомості про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.

Типовий перелік документів, які необхідно надати для здійснення декларування:

 1. документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію;

 2. зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами;

 3. транспортні (перевізні) документи (CMR,TIR, і т.і.);

 4. комерційні документи, наявні у особи, яка подає декларацію (Комерційний інвойс);

 5. у разі необхідності – документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (дозволи СЕС, ;

 6. документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у зв’язку із застосуванням захисних, антидемпінгових та компенсаційних заходів (за наявності таких обмежень);

 7. у випадках, передбачених Митним Кодексом, – документи, що підтверджують країну походження товару (Сертифікат про походження, Сертифікат СТ-1);

 8. у разі необхідності – документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів;

 9. у разі необхідності – документи, що підтверджують право на пільги із сплати митних платежів, на застосування повного чи часткового звільнення від сплати митних платежів відповідно до обраного митного режиму;

 10. у разі необхідності – документи, що підтверджують зміну термінів сплати митних платежів;

 11. у разі необхідності – документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів та обраний метод її визначення відповідно до статті 53 Митного Кодексу.

Придан Е В в справочнике Желтые страницы Черкасской области и г.Черкассы Таможенно-брокерские услуги, аккредитация в таможенных органах, декларирование грузов. Придан Е В, ФЛП.